Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

It can be seen from… that…
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Raaka-aineiston kuvaileminen
As can be seen from…, …
จากที่เคยเห็นจาก...
Raaka-aineiston kuvaileminen
The data would seem to suggest that…
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Raaka-aineiston kuvaileminen
The figures reveal that…
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Raaka-aineiston kuvaileminen
From the figures it is apparent that…
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Several noteworthy results were…
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
The results of the present study demonstrate that…
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The number of… has risen/fallen in correlation to…
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...was positively correlated with…
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
As predicted, …
อย่างที่ทำนายไว้...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
This finding is consistent with X's contention that…
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
This finding reinforces X's assertion that…
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

The statistics show that…
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
According to the statistics…
ตามสถิติ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
When one looks at the statistics, one can see that…
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistically speaking…
พูดอย่างสถิติ
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista