Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

It can be seen from… that…
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
As can be seen from…, …
كما يبدو جليًّا من...، ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
The data would seem to suggest that…
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Raaka-aineiston kuvaileminen
The figures reveal that…
تكشف الأرقامُ أنّ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
From the figures it is apparent that…
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
Several noteworthy results were…
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
The results of the present study demonstrate that…
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
The number of… has risen/fallen in correlation to…
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...was positively correlated with…
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
As predicted, …
كما هو متقّع، ...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
This finding is consistent with X's contention that…
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
This finding reinforces X's assertion that…
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

The statistics show that…
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
According to the statistics…
وفقاً للإحصائيّات...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
When one looks at the statistics, one can see that…
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Statistically speaking…
من الناحية الإحصائيّة
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista