Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Tilastot

Tilastot - Empiirinen aineisto

يبدو جليًّا من.... أنّ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Raaka-aineiston kuvaileminen
كما يبدو جليًّا من...، ...
Come si può osservare da...., ...
Raaka-aineiston kuvaileminen
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
I dati sembrano suggerire che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
تكشف الأرقامُ أنّ...
I grafici rivelano che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Dal grafico si rende evidente che...
Raaka-aineiston kuvaileminen
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Alcuni dati degni di nota sono...
Erittäin tärkeän raaka-aineiston kuvaileminen
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Raaka-aineiston kuvaileminen

Tilastot - Esittely

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Aineiston esitteleminen, sekä merkittävien kehityssuuntien esittely tietyllä aikavälillä
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
... è direttamente proporzionale a...
Kun kuvaillaan kahden aineiston välistä suhdetta
كما هو متقّع، ...
Come già annunciato...
Aineiston laajempi kuvaileminen, ja alkuperäisten otaksumien todentaminen
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Tulosten vertailu toisen henkilön tuloksiin
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Esitellään, että tulokset ovat yhdenmukaisia jonkun toisen tulosten kanssa

Tilastot - Päätelmät

تبيّن الإحصائيات أنّ...
La statistica mostra che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
وفقاً للإحصائيّات...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
من الناحية الإحصائيّة
Parlando in termini statistici...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Omien ajatusten kehittäminen ja tilastojen laajemman merkityksen päättely
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Omien ajatusten kehittäminen ja useiden johtopäätösten esittäminen tuloksista