Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Mục lục
Содержание
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Hình minh họa
Список тезисов
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Bảng biểu
Список таблиц
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Phụ lục
Приложения
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Bảng thuật ngữ
Глоссарий
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Tài liệu tham khảo
Библиография
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Mục lục tra cứu
Индекс, указатель
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti