Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Mục lục
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Hình minh họa
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Bảng biểu
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Phụ lục
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Bảng thuật ngữ
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Tài liệu tham khảo
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Mục lục tra cứu
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti