Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Mục lục
ตารางเนื้อหา
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Hình minh họa
ลิสต์ตัวเลข
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Bảng biểu
ลิสต์ตาราง
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Phụ lục
ภาคผนวก
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Bảng thuật ngữ
อภิธานศัพท์
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Tài liệu tham khảo
บรรณานุกรม
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Mục lục tra cứu
ตัวบ่งชี้
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti