Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Mục lục
Inhaltsverzeichnis
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Hình minh họa
Abbildungsverzeichnis
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Bảng biểu
Tabellenverzeichnis
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Phụ lục
Anhang
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Bảng thuật ngữ
Glossar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Tài liệu tham khảo
Literaturverzeichnis
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Mục lục tra cứu
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti