Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Mục lục
Innehållsförteckning
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Hình minh họa
Lista av figurer
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Bảng biểu
Tabellförteckning
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Phụ lục
Appendix
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Bảng thuật ngữ
Ordlista
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Tài liệu tham khảo
Bibliografi
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Mục lục tra cứu
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti