Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Mục lục
Cuprins
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Hình minh họa
Lista figurilor
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Bảng biểu
Lista tabelelor
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Phụ lục
Anexă
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Bảng thuật ngữ
Glosar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Tài liệu tham khảo
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Mục lục tra cứu
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti