Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Mục lục
Table des matières
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Hình minh họa
Liste des figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Bảng biểu
Liste des tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Phụ lục
Annexe
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Bảng thuật ngữ
Glossaire
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Tài liệu tham khảo
Bibliographie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Mục lục tra cứu
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti