Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Mục lục
Índice
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Hình minh họa
Lista de figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Bảng biểu
Lista de tabelas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Phụ lục
Apêndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Bảng thuật ngữ
Glossário
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Tài liệu tham khảo
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Mục lục tra cứu
Índice
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti