Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Mục lục
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Hình minh họa
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Bảng biểu
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Phụ lục
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Bảng thuật ngữ
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Tài liệu tham khảo
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Mục lục tra cứu
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti