Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Mục lục
目录
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Hình minh họa
图表目录
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Bảng biểu
数表目录
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Phụ lục
附录
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Bảng thuật ngữ
术语表
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Tài liệu tham khảo
参考书目
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Mục lục tra cứu
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti