Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Mục lục
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Hình minh họa
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Bảng biểu
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Phụ lục
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Bảng thuật ngữ
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Tài liệu tham khảo
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Mục lục tra cứu
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti