Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Mục lục
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Hình minh họa
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Bảng biểu
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Phụ lục
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Bảng thuật ngữ
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Tài liệu tham khảo
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Mục lục tra cứu
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti