Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Mục lục
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Hình minh họa
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Bảng biểu
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Phụ lục
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Bảng thuật ngữ
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Tài liệu tham khảo
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Mục lục tra cứu
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti