Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Mục lục
Enhavtabelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Hình minh họa
Listo de Figuroj
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Bảng biểu
Listo de Tabloj
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Phụ lục
Apendico
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Bảng thuật ngữ
Glosaro
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Tài liệu tham khảo
Bibliografio
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Mục lục tra cứu
Indekso
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti