Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Mục lục
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Hình minh họa
Lista de Figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Bảng biểu
Lista de Tablas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Phụ lục
Apéndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Bảng thuật ngữ
Glosario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Tài liệu tham khảo
Bibliografía
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Mục lục tra cứu
Índice Alfabético
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti