Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Mục lục
Table of Contents
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Hình minh họa
List of Figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Bảng biểu
List of Tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Phụ lục
Appendix
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Bảng thuật ngữ
Glossary
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Tài liệu tham khảo
Bibliography
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Mục lục tra cứu
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti