Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
Mục lục
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
Hình minh họa
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
Bảng biểu
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
Phụ lục
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
Bảng thuật ngữ
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
Tài liệu tham khảo
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
Mục lục tra cứu
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti