Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti