Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti