Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
Cuprins
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
Lista figurilor
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
Lista tabelelor
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
Anexă
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
Glosar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti