Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
Table des matières
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
Liste des figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
Liste des tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
Annexe
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
Glossaire
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
Bibliographie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti