Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
Spis treści
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
Wykaz danych
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
Wykaz tabel
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
Aneks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
Słowniczek
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti