Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
Índice
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
Lista de figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
Lista de tabelas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
Apêndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
Glossário
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
Índice
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti