Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
Πίνακας Περιεχομένων
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
Κατάλογος Σχημάτων
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
Κατάλογος Πινάκων
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
Παράρτημα
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
Γλωσσάριο
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
Βιβλιογραφία
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
Ευρετήριο
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti