Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti