Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
目录
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
图表目录
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
数表目录
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
附录
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
术语表
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
参考书目
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti