Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti