Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti