Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
Inhoudsopgave
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
Afbeeldingenlijst
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
Tabellenlijst
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
Bijlage
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
Verklarende woordenlijst
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
Register
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti