Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti