Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
Enhavtabelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
Listo de Figuroj
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
Listo de Tabloj
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
Apendico
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
Glosaro
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
Bibliografio
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
Indekso
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti