Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
Lista de Figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
Lista de Tablas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
Apéndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
Glosario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
Bibliografía
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
Índice Alfabético
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti