Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
Table of Contents
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
List of Figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
List of Tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
Appendix
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
Glossary
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
Bibliography
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti