Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Содержание
فهرس المحتويات
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Список тезисов
قائمة الأشكال
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Список таблиц
قائمة الجداول
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Приложения
ملحق
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Глоссарий
مسرد المصطلحات
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Библиография
ببليوغرافيا
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Индекс, указатель
فهرس الموضوعات
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti