Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
Mục lục
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
Hình minh họa
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
Bảng biểu
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
Phụ lục
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
Bảng thuật ngữ
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
Tài liệu tham khảo
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
Mục lục tra cứu
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti