Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
Содержание
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
Список тезисов
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
Список таблиц
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
Приложения
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
Глоссарий
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
Библиография
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
Индекс, указатель
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti