Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti