Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
Sisällysluettelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
Kuvaluettelo
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
Taulukkoluettelo
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
Liitteet
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
Sanaluettelo
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
Hakemisto
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti