Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
Cuprins
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
Lista figurilor
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
Lista tabelelor
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
Anexă
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
Glosar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti