Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
Table des matières
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
Liste des figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
Liste des tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
Annexe
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
Glossaire
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
Bibliographie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti