Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
Spis treści
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
Wykaz danych
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
Wykaz tabel
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
Aneks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
Słowniczek
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti