Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
Índice
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
Lista de figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
Lista de tabelas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
Apêndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
Glossário
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
Índice
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti