Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
目录
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
图表目录
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
数表目录
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
附录
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
术语表
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
参考书目
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti