Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti