Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti