Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
Inhoudsopgave
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
Afbeeldingenlijst
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
Tabellenlijst
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
Bijlage
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
Verklarende woordenlijst
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
Register
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti