Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Tartalomjegyzék
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Ábrák listája
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Táblázatok listája
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Függelék
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Szójegyzék
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliográfia
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Tárgymutató
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti